Truong Tham My
Chuyên gia tư vấn: 0906.754.349

Video

   

Cắt tóc uốn duỗi nhuộm miễn phí trên người thật - Trường dạy nghề Why Not


Cắt tóc uốn duỗi nhuộm miễn phí trên người thật - Trường dạy nghề Why Not
Học viên WHY NOT không những được ra ngoài cắt tóc thật, mà còn được uốn, duỗi, nhuộm trên đầu tóc thật. Vì thế chỉ 3 tháng học viên WHY NOT sẽ sẵn sàng xử lý tất cả các kiểu tóc và mở tiệm
<1--