Truong Tham My
Chuyên gia tư vấn: 0906.754.349

HỌC CẮT TÓC NỮ CHUYÊN SÂU

   

HỌC CẮT TÓC NỮ CƠ BẢN CHUYÊN SÂU
Thời gian học : 1.5 tháng

hoc cat toc nu co ban
 

 
Nội dung học :
- Các kiểu Bob (chúi): cổ điển, hiện đại, các kiểu tém phá cách
- Tóc lỡ: 5 kiểu tự chọn
- Tóc dài: 5 kiểu tự chọn
 
<1--
1
Bạn cần hỗ trợ?

Gọi Ngay