Truong Tham My
Chuyên gia tư vấn: 0906.754.349

KHÓA HỌC TÓC (HAIR)

   
Khóa học Cắt tóc Nữ (Cơ Bản)
KHOÁ CẮT TÓC NỮ CƠ BẢN
Thời lượng: 01 Tháng  -  Học phí: 4 Triệu VND 

1) Phương pháp cầm kéo, lược đúng tiêu chuẩn
 
- Tư thế đứng, vị trí chuẩn xác
- Độ sole, tầng lớp của tóc trước và sau cắt
- Trọng lượng của tóc và chất tóc
- Nhận diện kiểu tóc phù hợp với gương mặt
 
2) Tìm hiểu về trình tự cắt
 
- Vị trí đầu, 15 điểm point ưu và nhược
- Phân chia mảng tóc
- Góc độ theo từng bài cắt
- Đường cắt và thế kéo phù hợp
- Nhận biết góc độ nâng mảng tóc, góc độ cắt và điểm rơi của tầng
 
3) Phương pháp cắt của 4 kiểu thịnh hành
 
- Layer : Tóc lá - Kiểu tóc dài có độ sole cao
- Oval : Tóc Bồ câu - Kiểu tóc dài có độ sole thấp
- Bob : Kiểu tóc lỡ ngang vai ( Vic )
- Tomboy : Kiểu tóc ngắn cá tính
 
4) Phương pháp cắt mái
 
- Mái ngang
- Mái xéo Hàn Quốc
- Mái vòng cung
- Mái bay
 
5) Sấy tạo kiểu
 
- Sấy thẳng
- Sấy cụp, phồng
- Sấy lọn, dợn ( ôm vào mặt hoặc bay ra sau) 
 
   
Khóa học Cắt tóc Nữ (Nâng Cao)
KHOÁ CẮT TÓC NỮ NÂNG CAO
Thời lượng: 01 Tháng  -  Học phí: 6 Triệu VND 
angel Trọn vẹn 10 chương trong giáo trình TONY&GUY

CHƯƠNG 1 : HAIR CUT (Cắt Tóc) những phần cơ bản
 
- Trình tự 11 bước trong thực hành cắt tóc nữ
- Những động tác và tư thế cơ bản
- Cấu trúc của kéo và hình thái của đầu.
- Cách cắt kéo theo từng vị trí
- Cấu trúc và luyện tập theo hình thái của đầu
 
CHƯƠNG 2 : BASIC ONELENGTH
 
- Lý luận phương pháp cơ bản của onelength, đ dạng của onelength
- Phương pháp làm giảm lượng tóc
   + Diagonal Back onelength
   + Diagonal Forward onelength
 
CHƯƠNG 3 : BASIC GRADUTION (Dao động độ tầng cơ bản)
 
- Horizontal Back forward Graduation
- Dao động độ tầng theo đường xéo đổ về sau (Diagonal Back Graduation)
- Dao động độ tầng theo đường xéo đổ về trước (Diagonal Back Graduation)
 
CHƯƠNG 4 : BASIC LAYER ( Sole tầng) Luyện tóc so tóc trái, phải, tùy theo hình dạng của đầu trong layer
 
- On the base ( sole bầu)
- Side base ( sole vừa )
- Off base ( Sole nhọn)
 
CHƯƠNG 5 : OUT LAYER ( Sole ngoài )
  - Các tầng layer , tận dụng lợi điểm forward Graduation
 
CHƯƠNG 6 : NATURAL INVERTION
 
- Các tầng của layer, tận dụng phương pháp cùa Natural inversion, nguyên cứu hình thái của out line và các tầng theo cutting line và điểm xuất phát.
- Gom về một điểm phía trước (Natural inversion front point).
- Gom về một điểm trung tầm (Natural inversion top point)
- Gom về một điểm phía sau đỉnh đầu (Natural inversion golden point)
- Gom về một điểm về phía đỉnh đầu (Natural inversion back point)
- Gom về một điểm về phía sau đầu (Natural inversion center point)
 
CHƯƠNG 7 : VERTICAL SECTION ( Đường bắt tóc thẳng đứng)
 
- Nghiên cứa tép tóc (base), nghiên cứu hình dạng out line và các tầng theo cutting line
- Tép tóc chính diện (One the base).
- Kéo tép tóc tự do (Free base)
- Kép tép tóc về hai bên (Side base).
- Soắn cong tép tóc (Twist base )
- Twist base
 
CHƯƠNG 8 : DIAGONAL SECTION (Đường bắt tóc xéo)
 
- So sánh Diaonal với radial section (chia tóc theo dạng múi cam)
- Cách xem base khi trao ở recection section ( Phân chia 2 phần của đầu trên và dưới)
 
CHƯƠNG 9 : NGHIÊN CỨU HORIZONTAL SECTION
   
CHƯƠNG 10 : NGHIÊN CỨU VERTICAL SECTION
   

 
 
 
   
Khóa học Thợ Phụ
KHOÁ THỢ PHỤ
Thời lượng: 01 Tháng  -  Học phí: 2,5 Triệu VND 

1) Giới thiệu dụng cụ đồ nghề
 
- Giao tiếp khách hàng, giới thiệu dầu gội phù hợp với từng loại tóc.
- Cách chải suôn, gỡ rối
- Kỹ thuật gội đầu cơ bản, gội ngồi và nằm
- Gội xã hoá chất
- Gội tóc ngắn, tóc nối
- Kỹ thuật massage mặt, massage đầu
- Kỹ thuật bấm huyệt mặt và đầu
- Kỹ thuật massage gáy, cổ và vai
- Kỹ thuật sấy không rối tóc, không nóng da đầu
 
2) Kỹ thuật uốn lạnh
 
- Kỹ thuật vào trục ngang
- Kỹ thuật vào trục song
- Kỹ thuật uốn trục dọc
- Kỹ thuật uốn cây xương
- Kỹ thuật tả pẻn
- Cách vào thuốc chấm đều 3 vùng
- Kỹ thuật uốn dập xù
- Kỹ thuật tết tóc uốn
- Kỹ thuật uốn mái
- Uốn lạnh lọn
- Uốn lạnh xù
 
3) Duỗi tóc
 
- Vô thuốc trên các loại tóc khác nhau
- Cách kẹp duỗi trên từng loại tóc và nhiệt độ phù hợp 
 
   
Khóa học Gội Đầu - Massage
KHOÁ GỘI ĐẦU - MASSAGE
Thời lượng: 01 Tuần  -  Học phí: 1,5 Triệu VND 

- Giao tiếp khách hàng, giới thiệu dầu gội phù hợp với từng loại tóc.
- Cách chải suôn, gỡ rối
- Kỹ thuật gội đầu cơ bản, gội ngồi và nằm
- Gội tóc ngắn, tóc nối
- Kỹ thuật massage mặt, massage đầu
- Kỹ thuật bấm huyệt mặt và đầu
- Kỹ thuật massage gáy, cổ và vai
- Kỹ thuật sấy không rối tóc, không nóng da đầu
 
 
   
Khóa học KT Hóa chất Uốn - Duỗi - Nhuộm KHOÁ HOÁ CHẤT UỐN - DUỖI - NHUỘM
Thời lượng: 02 Tuần  -  Học phí: 4 Triệu VND 

1) Tìm hiểu về tóc và da đầu
 
- Nhận diện chất tóc và cấu trúc tóc
- Hình dạng của từng loại tóc
- Tuổi thọ trung bình của tóc và sự gãy rụng
- Các lớp của tóc và vai trò
- Tình trạng của tóc khi gặp hoá chất
- Xử lý những tóc khô yếu, nhũn
 
2) Kỹ thuật uốn lạnh
 
Nhận diện chất tóc, cấu trúc tóc
- Tư vấn nhận diện trước và sau uốn
- Nhận diện trục uốn nóng
- Nhận diện cây xương uôn lạnh
- Tác dụng của thuốc uốn lạnh, uốn nóng
- Tác dụng của giấy uốn
- Kỹ thuật uốn theo mẫu sẵn có
- Kỹ thuật thiết kế mẫu uốn thịnh hành
Kỹ thuật vào trục ngang
- Kỹ thuật vào trục song
- Kỹ thuật uốn trục dọc
- Kỹ thuật uốn cây xương
- Kỹ thuật tả pẻn
- Kiểm tra độ dãn nở
- Cách vào thuốc chấm đều 3 vùng
- Kiểm soát thời gian trên tóc yếu, khỏe
- Kỹ thuật uốn dập xù
- Kỹ thuật tết tóc uốn
- Kỹ thuật uốn mái
- Pha chế thuốc uốn cho từng loại tóc
- Uốn lạnh lọn
- Uốn lạnh xù
- Hướng dẫn chăm sóc tóc sau uốn
 
3) Kỹ thuật uốn nóng (Setting)
  Nhận diện cấu trúc tóc và chất tóc
- Kỹ thuật vào trục ngang
- Kỹ thuật vào trục dọc, chéo
- Kiểm tra độ mềm hóa tóc uốn
- Kỹ thuật pha thuốc, bôi thuốc
- Kỹ thuật đan trục
- Uốn setting tạo lọn
- Uốn setting tạo sóng
- Kỹ thuật uốn setting xù
- Uốn setting 1 lần thuốc
- Uốn nóng trên tóc yếu hư tổn
 
4) Kỹ thuật duỗi tóc
  Nhận diện cấu trúc tóc và chất tóc
- Kỹ thuật duỗi tóc nguyên thủy
- Kỹ thuật duỗi phồng cụp
- Kỹ thuật duỗi răng cưa, duỗi gãy
- Kiểm tra độ mềm hóa
- Tác dụng của thuốc duỗi
- Kỹ thuật duỗi màu
- Kỹ thuật duỗi dập
- Tư vấn sử dụng trước và sau duỗi
 
5) Kỹ thuật nhuộm tóc
  Nhận diện cấu trúc tóc, khuôn mặt, màu da, nghề nghiệp, sở thích, tính cách
- Vòng tròn màu sắc
- Tác dụng của Oxy
- Tác dụng của tuýp màu
- Bảng màu nhuộm
- Sử dụng bột tẩy
- Sử dụng Mix
- Kỹ thuật pha màu 0-5
- Kỹ thuật pha màu 5-9
- Kỹ thuật sử dụng giấy bạc, mũ
- Màu khử ( Mầu đỏ => vàng …)
- Màu đối xứng
- Kỹ thuật pha màu
- Kỹ thuật nhuộm hight light
   + Slow light
   + Light bảng
   + Light nhuyễn
- Kỹ thuật nhuộm tone & tone
- Kỹ thuật nhuộm phủ bạc
- Phương pháp tái tạo sắc tố
- Kỹ thuật nhuộm nâng tone, hạ tone
- Kỹ thuật nhuộm 3D
- Kỹ thuật nhuộm Ombre
- Kỹ thuật nhuộm Color Block
- Chăm sóc tóc trước và sau nhuộm
 
.


 
 
   
Khóa học Cắt tóc Nam
KHÓA CẮT TÓC NAM
Thời lượng: 01 Tháng  -  Học phí: 4.5 Triệu VND 
angel Học viên học khóa cắt tóc nam từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Học cách sử dụng:
- Kéo cắt tóc, Kéo tỉa, Dao cắt tóc, Lược, Lược sấy tóc, Tông đơ, Máy kẹp,máy uốn lọn, máy bấm tóc, Máy sấy.

Học viên tập trung học các xu thế thời trang tóc nam hiện nay, nghệ thuật cắt tóc theo xu thế thời trang, cắt tóc kiểu
- Thực hành cắt tóc các mẫu tóc thông dụng
- Kiểu vanh tỉa
- Kiểu đinh tròn
- Undercut chân đen
- Undercut chân trắn chân trắng
- Kiểu tóc nam cổ điển
- Kiếu tóc Cup
- Kiểu tóc Sole Vuông
- Kiểu tóc đinh vuông
- Kiểu tóc tỉa, tóc ngan
- Hướng dẫn phương pháp cạo râu an toàn, ráy tai
 
   

 
<1--
1
Bạn cần hỗ trợ?

Gọi Ngay

Đăng ký học